Вие сте овде:

Државна комисија за спречување на корупцијата

Ул. Даме Груев бр.1

1000 Скопје

    Република Македонија

Телефон: +389 2 3215 377

Факс: +389 2 3215 380

Државна комисија за спречување корупција

Лице одговорно за односи со јавноста:

Антонија Андонова Тасевска
Контакт тел: +389(70)378-217
е-маил: a.andonova@dksk.org.mk

 

 

Лице задолжено за слободен пристап до информации од јавен карактер:

Славко Ѓорѓески
Контакт тел: +389(75)273-026
e-маил: s.gjorgjeski@dksk.org.mk