Вие сте овде:

Одлуки по приговори, по пријави и по предмети отворени по сопствена иницијатива на ДКСК

20-та седница на ДКСК од 05.08.2019 година

Одлука број: 12-2517/7 од 09.08.2019 година

Одлука број: 12-2608/6 од 07.08.2019 година

Одлука број: 12-2637/6 од 06.08.2019 година

18-та седница на ДКСК од 03.06.2019 година

Одлука број: 12-2464/5 од 19.06.2019 година

17-та седница на ДКСК од 22.05.2019 година

Одлука број: 12-2463/4 од 06.06.2019 година

Одлука број: 12-2619/6 од 23.05.2019 година

15-та седница на ДКСК од 09.05.2019 година

Одлука број: 12-776/6 од 17.05.2019 година

Одлука број: 12-358/6 од 14.05.2019 година

Одлука број: 12-2385/4 од 14.05.2019 година

Одлука број: 12-2441/4 од 13.05.2019 година

Одлука број: 12-2475/4 од 13.05.2019 година

Одлука број: 12-2617/4 од 13.05.2019 година

Одлука број: 12-2636/4 од 13.05.2019 година

Одлука број: 12-2640/4 од 13.05.2019 година

14-та седница на ДКСК од 06.05.2019 година

Одлука број: 12-2598/2 од 09.05.2019 година

Одлука број: 12-2592/4 од 08.05.2019 година

Одлука број: 12-2591/4 од 08.05.2019 година

Одлука број: 12-2572/9 од 06.05.2019 година

Одлука број: 12-2571/7 од 06.05.2019 година

Одлука број: 12-2570/9 од 06.05.2019 година

12-та седница на ДКСК од 03.05.2019 година

Одлука број: 12-1768/4 од 06.05.2019 година

Одлука број: 12-2557/7 од 03.05.2019 година

Одлука број: 12-2553/7 од 03.05.2019 година

Одлука број: 12-2554/7 од 03.05.2019 година

Одлука број: 12-2316/10 од 03.05.2019 година

Одлука број: 12-2555/7 од 03.05.2019 година

Одлука број: 12-2556/7 од 03.05.2019 година

11-та седница на ДКСК од 24.04.2019 година

Одлука број: 12-1148 од 02.05.2019 година

10-та седница на ДКСК од 24.04.2019 година

Одлука број: 12-2509-7 од 24.04.2019 година

9-та седница на ДКСК од 17.04.2019 година

Одлука број: 12-2411-7 од 17.04.2019 година

Одлука број: 12-2410-7 од 17.04.2019 година

Одлука број: 12-2409-7 од 17.04.2019 година

Одлука број: 12-2408-7 од 17.04.2019 година

8-ма седница на ДКСК од 10.04.2019 година

Одлука број: 12-2316-6 од 11.04.2019 година

Одлука број: 12-2311-6 од 11.04.2019 година

Одлука број: 12-2312-6 од 11.04.2019 година

Одлука број: 12-2313-6 од 11.04.2019 година

Одлука број: 12-2315-6 од 11.04.2019 година

Одлука број: 12-2314-6 од 10.04.2019 година

Одлука број: 12-2317-6 од 10.04.2019 година

Одлука број: 12-2310-6 од 10.04.2019 година

Одлука број: 12-2309-6 од 10.04.2019 година


Финансиски извештаи, Претседателски Избори и Предвремени избори за Градоначалник на општините Охрид, Ново Село и Дебар 2019 година

 

09.05.2019   Државната комисија за спречување на корупцијата согласно со својата обврска од член 85 став (4) од Изборниот законик ги објавува вкупните финансиски извештаи, со спецификација на трошоците за приходите и расходите на жиро - сметката за изборна кампања, што учесниците на изборната кампања на изборите за претседател  на Република Северна Македонија, како и закажаните предвремени избори за градоначалник на општина Охрид, градоначалник на општина Ново Село и градоначалник на општина Дебар, кои се одржани на 21 април 2019 година, ги имаат доставено до Државната комисија за спречување на корупцијата согласно со член 85 став (3) од Изборниот законик.

 

Финансиски извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на жиро - сметката за изборна кампања за претседател  на Република Северна Македонија, како и закажаните предвремени избори за градоначалник на општина Охрид и градоначалник на општина Ново Село - втор круг на гласање.

 

Државната комисија за спречување на корупција согласно со својата обврска од член 84-б став (6) од Изборниот законик ги објавува финансиските извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на жиро - сметката за изборна кампања за втората половина од изборната кампања, што учесниците на изборната кампања на изборите за претседател  на Република Северна Македонија, како и закажаните предвремени избори за градоначалник на општина Охрид, градоначалник на општина Ново Село и градоначалник на општина Дебар кои ќе се одржат на 21 април 2019 година, ги имаат доставено до Државната комисија за спречување на корупцијата согласно со член 84-б став (3) од Изборниот законик.

 

12.04.2019. Државната комисија за спречување на корупција согласно со својата обврска од член 84-б став (6) од Изборниот законик ги објавува финансиските извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на жиро - сметката за изборна кампања од денот на нејзиното отворање до крај на десеттиот ден од изборната кампања, што учесниците на изборната кампања на изборите за претседател  на Република Северна Македонија, како и закажаните предвремени избори за градоначалник на општина Охрид, градоначалник на општина Ново Село и градоначалник на општина Дебар кои ќе се одржат на 21 април 2019 година, ги имаат доставено до Државната комисија за спречување на корупцијата согласно со член 84-б став (1) од Изборниот законик.