Вие сте овде:

Споделете го Вашето мислење

Државна комисија за спречување на корупцијата со задоволство практикува постојана и отворена комуникација со сите граѓани и сите останати субјекти. Ги цениме Вашите мислења и ги користиме во насока на постојано подобрување на нашата работа.

Поплаки, предлози, пофалби

 

*во случај да имате проблем со користење на горенаведената форма, ве молиме вашите Поплаки, предлози, пофалби пратете ги на следниот е-маил: mislenje@dksk.org.mk

Задолжено лице за слободен пристап до информации од јавен карактер:

Славко Ѓорѓески
Контакт тел: +389(75)273-026
e-маил: s.gjorgjeski@dksk.org.mk


Одговорно лице за внатрешно и надворешно пријавување на укажувачи:

Ирена Поповска

Контакт тел: (02) 3215 377 
e-маил: i.popovska@dksk.org.mk


Одговорно лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост:

Сашко Колев
Контакт тел: +389(72)236-473
е-маил: sashko@dksk.org.mk