Вие сте овде:

Состав на Државната комисија за спречување на корупција

Актуелниот Состав на Државната комисија за спречување на корупција: 

  1. г-ѓа Билјана Ивановска, претседател - CV Имотна состојба
  2. г-дин Владимир Георгиев, член - CV Имотна состојба
  3. г-ѓа Софка Пејовска Дојчиновска, член - CV Имотна состојба
  4. г-ѓа Катица Николовска, член - CV Имотна состојба
  5. г-дин Нури Бајрами, член - CV, CV-Shqip Имотна состојба
  6. г-дин Горан Трпеноски, член - CV Имотна состојба
  7. г-дин Шемши Салаи, член - CV Имотна состојба