Me rastin e Vendimit të miratuar, nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me numër 09-1422/2 më datë 16.02.2020 për...

Прочитај повеќе

      По повод донесеното Решение од Претседателот на Собранието на Република Северна Македонија со број 09-1422/2 на 16.02.2020 година за распишување...

Прочитај повеќе

На 02 јули 2019 година, со почеток во 12:00 часот, во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата се реализираше средба меѓу...

Прочитај повеќе

На 27 мај 2019 година, во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата се реализираше средба меѓу Државната комисија за спречување...

Прочитај повеќе

Комисијата изврши анализа на постапките за вработувањата врз основа на наводи за непотизам поврзани со предметите отворени по сопствена иницијатива и...

Прочитај повеќе

Комисијата изврши анализа на постапките за вработувањата врз основа на наводи за непотизам поврзани со предметите отворени по сопствена иницијатива и...

Прочитај повеќе

На ден 03.04.2019 година во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата се одржа прес-конференција во врска со започнатата изборна...

Прочитај повеќе

     Me rastin e Aktvendimit të miratuar nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë me numër 09-1071/2, më 08.02.2019, për shpalljen e...

Прочитај повеќе

      По повод донесеното Решение од Претседателот на Собранието на Република Македонија со број 09-1071/2 на 08.02.2019 година за распишување на...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување на корупцијата учествуваше на Конференцијата на тема: „Итни реформски приоритети: Зајакнување на институционалната...

Прочитај повеќе