Вие сте овде:

Образец - промена на имотна состојба

Овде можете да го превземете .pdf документот за промена на имотната состојба.

Овој образец се пополнува, доколку избраното / именуваното лице веќе има поднесено образец за својата имотна состојба и притоа има промена во истата во вредност од 20 просечни плати. Образецот можете да го пополните и електронски, а доставувањето на истиот е во хартиена форма до архивата на Државната комисија за спречување на корупцијата.