Вие сте овде:

Веб апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Овде можете да пристапите на Апликацијата - Регистар на избрани и именувани лица

Пристап до Апликацијата имаат само регистарирани корисници. 

Корисници на оваа апликација се сите номинриани лица од државните институции кои се одговорни за избраните и и именуваите лица од соодветните институции.

Регистарот претставува база на податоци на сите избрани и именувани лица во Република Македонија. 

Податоците за избраните и именувани лица можете да ги погледнете тука.