Вие сте овде:

Податоци за избрани и именувани лица

База на податоци за сите избрани и именувани лица во Република Македонија. 

За секое лице можете да видете историјат, датум на избор, датум на разрешување на функцијата, назив на функцијата итн.

Можете да пребарувате по име, назив на функција, институција.

Пристап до базата со податоци можете да најдете тука.