Вие сте овде:

Завршна конференција

на 13 октомври се одржа завршната конференција на ИПА Твиниг проектот. За повеќе ве молиме да го следите следниот линк.

Државната комисија за спречување на корупцијата и Сојузната служба за администрација од Германија, во јули 2014 година започнаа со реализација на двегодишниот твининг проект за поддршка на институциите надлежни за превенција и борба против корупцијата. Твининг проектот е финансиран од Европската Унија во рамките на ИПА 2010, чија цел е зајакнување на  националните механизми за превенција и репресија на корупцијата, за што беа утврдени над 40 активности структурирани во 8 проектни компоненти.

 

 

Прирачници и водичи