Вие сте овде:

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ИЗБОРИ 2017

02.11.2017  Државната комисија за спречување на корупцијата согласно со својата обврска од член 85 став (4) од Изборниот законик ги објавува вкупните финансиски извештаи за изборната кампања што учесниците на изборната кампања на локалните избори  ги имаат поднесено до Државната комисија за спречување на корупцијата согласно со член 85 став (3) од Изборниот законик. 

 

1. Група избирачи независен кандидат за градоначалник на Општина Македонски Брод Жарко Златески
2. Носител на независна листа од група избирачи Милески Борис Изборна кампања 2017 година с.Брест Македонски Брод

3. Носител на независна листа од група избирачи Богољуб Ниниќ
4. Група избирачи - Драгиша Танушевски
5. Носител на независна листа од група избирачи Буде Мојусоски
6. Кандидат за градоначалник од група избирачи - Јован Пејковски
7. Советничка листа од група избирачи Јовица Пирковиќ
8. Кандидат за градоначалник од група избирачи Ацо Поповски
9. Група избирачи Савчо Стојчевски - Пробиштип
10. Носител на независна листа од група избирачи Пеце Ликоски
11. Група избирачи - Ристо Сакалиев
12. Почитичка партија Трајно Македонско Радикално Обединуваање - ТМРО
13. Група избирачи - Николче Српчански
14. Група избирачи - Борче Бучински
15. Група избирачи - Хранислав Јакимовски
16. Носител на независна листа од група избирачи Митко Мишев
17. Носител на независна листа од група избирачи Стојан Манолев
18. Движење за Национално Единство на Турците
19. Група избирачи - Сашо Андоновски
20. Група избирачи - Стојанчо Трпевски
21. Носител на независна листа од група избирачи Хусеин Хасановиќ
22. Социјал Демократска Партија на Македонија
23. Народно Движење за Македонија
24. Група избирачи - Љуто Настоски
25. Носител на независна листа од група избирачи Шеќпо Личина
26. Носител на независна листа од група избирачи Адили Имер
27. Група избирачи - Бране Јованоски
28. Група избирачи - Габриела Илиевска
29. Група избирачи - Стево Пивковски
30. Носител на независна листа од група избирачи Ивица Димоски
31. Коалиција Алијанса за Албанците (УХИТЕТИ, НДП)
32. Група избирачи - Пецо Мицевски
33. Група избирачи - Стефан Каранфиловски
34. Носител на независна листа од група избирачи Ивица Аврамоски
35. Коалиција за локални избори 2017 предводена од СДСМ
36. ВМРО - ДПМНЕ
37. Група избирачи Игор Јанкулоски
38.Политичка Партија Левица
39. Демократска Унија за Интеграција - ДУИ
40. Демократска Партија на Турците на Македонија
41. Политичка Партија Движење БЕСА
42. Граѓанска опција за Македонија - ГРОМ
43. Демократска Партија на Турците на Македонија
44. Алијанса на Албанците
45. Група избирачи Димитар Цветковски
46. Група избирачи Ивица Тошевски


30.10.2017  Државната комисија за спречување на корупција согласно со својата обврска од член 84-б став (6) од Изборниот законик ги објавува финансиските извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборната кампања за вториот круг на гласање што учесниците на изборната кампања на локалните избори 2017 година ги имаат доставено до Државната комисија за спречување на корупцијата согласно со член 84-б став (2) од Изборниот законик.

 

1. Демократска унија за интеграцијa
2. Група избирачи Енвер Пајазити

3. Политичка партија Движење БЕСА
4. Коалиција за локални избори 2017 предводена од СДСМ
5. Алијанса на Албанците изборна кампања Локални избори 2017 година Тетово
6. Коалиција за локални избори 2017 гог. ВМРО - ДПМНЕ Скопје 1
7. Коалиција за локални избори 2017 гог. ВМРО - ДПМНЕ Скопје 2
8. Коалиција за локални избори 2017 год. ВМРО - ДПМНЕ Скопје 3
9. Коалиција за локални избори 2017 год. ВМРО - ДПМНЕ Скопје 4
10. Коалиција за локални избори 2017 год. ВМРО - ДПМНЕ Скопје 5
11. Коалиција за локални избори 2017 год. ВМРО - ДПМНЕ Скопје 6
12. Коалиција за локални избори 2017 год. ВМРО - ДПМНЕ Скопје 7
13. Коалиција за локални избори 2017 год. ВМРО - ДПМНЕ Скопје 8
14. Независна листа на група избирачи носител Венко Крстевски
15. Демократска Партија на Албанците

 

 


16.10.2017  Државната комисија за спречување на корупција согласно со својата обврска од член 84-б став (6) од Изборниот законик ги објавува финансиските извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на жиро-сметката за изборна кампања за втората половина на изборната кампања што учесниците на изборната кампања на локалните избори 2017 година ги имаат доставено до Државната комисија за спречување на корупцијата согласно со член 84-б став (3) од Изборниот законик.

 

1. Коалиција Алијанса за Aлбанците
2. Партија за движење Беса
3. Коалиција за Локални избори 2017 предводена од СДСМ
4. Демократска Партија на Албанците
5. Група избирачи - Независен кандидат за градоначалник на Општина Брвеница - Енвер Пајазити
6. Алијанса на Албанцијтe
7. Демократска унија за интеграција (ДУИ)
8. Политичка партија Левица
9. Граѓанска опција за Македонија - ГРОМ СКОПЈЕ
10. Демократска партија на Турците на Македонија - Претседател Др.Бејџан Иљас 
11. Коалиција Заедно За Охрид
12. Независна листа на кандидати на листа Битола Бујар Драла
13. Носител на независна листа од група избирачи Богољуб Ниниќ
14. Група избирачи Стојанчо Трпески
15. Група избирачи - Драгиша Танушевски
16. Коалиција за локални избори 2017 г, ВМРО ДПМНЕ Скопје 3
17. Koалиција за локални избори 2017 г, ВМРО ДПМНЕ Скопје 5
18. Коалиција за локални избори 2017 г, ВМРО ДПМНЕ Скопје 5
19. Коалиција за локални избори 2017 г, ВМРО ДПМНЕ Скопје 6
20. Коалиција за локални избори 2017 г, ВМРО ДПМНЕ Скопје 7
21. Коалиција за локални избори 2017 г, ВМРО ДПМНЕ - Скопје
22. Локални избори Центар Жупа и Теарце ВМРО ДПМНE
23. Група избирачи Јасна Дурлова
24. Носител на независна листа од група избирачи Буде Мојсоски
25. Кандидат Јорго Огненовски
26. Народно движење за Македонија
27.  Движење за националното единство на Турците
28. Група избирачи за советничка листа Љупчо Настоски Охрид
29. Група избирачи Игор Јанкулоски - Македонски Брод
30. Група избирачи - Габриела Илиевска за Општина Битола
31. Група избирачи независен кандидат за градоначалник на Општина Македонски Брод Жарко Златески
32. Овластен подносител на независен кандидат за градоначалник од група избирачи Ацо Поповски
33. Овластен подносител на независен кандидат за градоначалник од група избирачи Јован Пејковски
34. Овластен подносител на Независна листа на советници од група избирачи Јовица Пирковиќ
35. Коалиција за локални избори 2017 г, ВМРО ДПМНЕ Скопје 5
36. Група избирачи Хусеин
37. Група избирачи Јованоски Бране
38. Група избирачи Савчо Стојчевски - Пробиштип
39. Носител на независна листа од група избирачи Милески Борис ц. Брест Македонски Брод
40. Група избирачи Михаел Николоски
41. Носител на независна листа од група избирачи - Александар Максимоски
42. Носител на независна советничка листа од група избрирачи Ивица Димоски
43. Носител на независна листа од група избирачи Синиша Смилески
44. Група избирачи Сашо Андовски носител на листа на кандидати за членови на совет на Општина Пробиштип
45. Социјал демократска партија на Македониa
46. Носител на независна листа, кандидат Јорго Огненовски
47. Коалиција Заедно за Охрид - коригиран/дополнет
48. Група избирачи Сашо Николов
49. Група избирачи Јасна Дурлова
50. Коалиција заедно за Гази Баба
51. Коалиција заедно за Гази Баба
52. Независен кандидат за градоначалник на Општина Битола
53. Група избирачи Ивица Аврамовски
54. Група избирачи Димитар Цветковски
55. Група избирачи Ивица Тошевски

 


Финансиски извештаи Локални Избори 2017

06.10.2017. Државната комисија за спречување на корупција согласно со својата обврска од член 84-б став (6) од Изборниот законик ги објавува финансиските извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на жиро - сметката за изборна кампања од денот на нејзиното отворање до крај на десеттиот ден од изборната кампања, што учесниците на изборната кампања на Локалните Избори 2017 година кои ќе се одржат на 15 октомври 2017 година, ги имаат доставено до Државната комисија за спречување на корупцијата согласно со член 84-б став (1) од Изборниот законик.

 

1. Група избирачи за советничка листа Љупчо Настоски - Охрид
2. Политичка партија Левица
3. Независен кандидат за градоначалник од група избирачи Ацо Поповски за Чучер Сандево
4. Граѓанска опција за Македонија - ГРОМ СКОПЈЕ
5. Демократска унија за интеграција
6. Група избирачи Независен кандидат за градоначалник на Општина Брвеница - Енвер Пајазити
7. Политичка партија Движење БЕСА
8. Демократска партија на Албанците за изборна кампања за локални избори 2017
9. Народно движење за Македонија
10. Демократска партија на Турците на Македонија - Претседател Др.Бејџан Иљас
11. Носител на независна листа од група избирачи Богољуб Ниниќ
12. Коалиција Алијанса за албаниците (УНИТЕТИ,НДП) за локални избори 2017 за општини Дебар, Гостивар, Чаир и Куманово
13. Група избирачи Јованоски Бране
14. Група избирачи Јакимоски Хранислав
15. Организатор на изборна кампања Александар Максимоски од Општина Македонски Брод
16. Коалиција за Локални избори 2017 предводена од СДСМ
17. Движење за национално единство на турците
18. Коалиција за локални избори 2017 ВМРО - ДПМНЕ Скопје
19. Алијанса на Албанците
20. Носителот на независна листа, кандидат Јорго Огненовски
21. Независен кандидат за градоначалник на Општина Македонски Брод Жарко Златески 
22. Носител на независна листа Група избирачи Хусеин Хасановиќ
23. Група избирачи - Габриела Илиевска за Општина Битола 
24. Независна листа на група избирачи носител Венко Крстевски
25. Група избирачи Сашо Андовски Општина Пробиштип
26. Група избирачи Сашо Николов
27. Носител на независна листа од група избирачи Буде Мојсоски
28. Група избирачи Ристо Сакалиев
29. Група изирачи Стојанчо Грбески
30. Носител на независна листа, кандидат Јанкулоски Игор М.Брод
31. Група избирачи -Драгиша Танушевски
32. Група избирачи Савчо Стојчевски
33. Група избирачи Јасна Дурлова
34. Група избирачи Александaр Максимоски
35. Носител на независна листа од група избирачи Милески Борис
36. Носител на независна советничка листа од група избирачи Синиша Смилески
37. Носител на независна советничка листа од група избирачи Ивица Димоски
38. Носител на независна листа, кандидат Горно Јаболчиште - Чашка
39. Група избирачи Михаел Николоски
40. Коалиција заедно за Охрид
41. Партија за демократски просперитет
42. Група избирачи Хранислав Јакимовски
43. Група избирачи Ивица Аврамовски
44. Група избирачи Димитар Цветковски
45. Група избирачи Ивица Тошевски